Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w obszarach Europa 2020 (UG 2020) O Projekcie Wsparcie stypendialne dla doktorantów i młodych doktorów - 2015

Wsparcie stypendialne - zaawansowanie badań w pracach doktoraskich

Kolejnych dziesieciu doktorantów którzy otrzymali wsparcie stypendialne  w  ramach projektu Europa 2020 odnotowało znaczące postepy swoich prac doktorskich. W 2014 r. ukazało się szereg publikacji obrazujących róznorodnoś prowadzonych przez doktorantów badań (m.in."Evaluation of the ability of selected Baltic diatom species for the production of Extracellular Polymeric Substances(EPS)".

Do najciekawszych badań zaliczyć mozna :

- Mozliwość pozyskiwania nanoczasteczek srebra w wyniku "zielonej syntezy". Wykorzystuje ona ekstrakty roślinne do redukcji jonów srebra, dzieki czemu uzyskujemy cząstki bardziej przyjzne środowisku. Takie preparaty moga stac się środkami stosowanymi w prypadku zwalczania zakażeń ran powodowanych przez baterie lekoodporne.

- Przeprowadzono reakcję odwrotną transkrypcji RNA do cDNA w 100 próbkach klinicnych pozyskanych od pacjentów z niedrobno komórkowym rakiem płuca.

- Poszukiwanie alternatywnych metod leczenia infekcji bakteryjnych i grzybiczych( takich jak np. zakażenia ran popażeniowych) opartych na połaczeniach ekstraktów z tkanek roślinnych, nanoczasteczek srebra (AgNPs) oraz syntetycznych peptydów. Eksperymenty prowadzono na patogenach, które najczęściej wywołują infekcje ran poparzeniowych oraz charakteryzują się zdolnością do nabywania odporności na antybiotyki. 

- Wykorzystanie mikroglonów bałtyckich i bioreaktorów do utylizacji ścieków oraz odpadowego dwutlenku węgla.

- Pochodne zasad nukleinowych jako substancje uwrazliwiające komórkowe DNA na promieniowanie elektromagnetyczne.

Ostatnio modyfikowane: 29.06.2015