Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w obszarach Europa 2020 (UG 2020) O Projekcie Wprowadzenie oferty zajęć dodatkowych i aktywacja zawodowa dla studentów kierunku Informatyka (I st.)

Rok 2015/16 - trzecia edycja staży w ramach projektu Europa 2020

 

Na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki odbyło się spotkanie podsumowujące kolejny rok uczestnictwa w projekcie Europa 2020. W pierwszej i drugiej edycji staży w renomowanych trójmiejskich firmach informatychnych wzięło udział 14 studentów. W III edycji weźmie udział kolejnych 9 wyrózniających się studentów tego kierunku. Na spotkaniu tym  omówiono przygotowane plany działań na nowy rok akademicki. W ramach rozstrzygniętego zapytania ofertowego wyłoniono firmę szkoleniową która odpowiedzialna będzie za przeprowadzenie cyklu szkoleń z umiejętności miękkich i warsztatów z przedsiębiorczości dla studentów tej specjalności uczestniczących w projekcie. 

artykuł:
 

Widoczność

widoczność widoczny
widoczność ograniczona
tylko do komputerów z sieci UG?
nie - widoczny dla całego świata

Obrazki

obrazki: przeglądaj istniejące obrazki
dodaj obrazek

Załączniki

załącznki: przeglądaj istniejące załączniki
dodaj załącznik

Autor, tłumacz, właściciel

autor:  
tłumacz:  
właściciel: 5: Danuta Karasek danuta.karasek@ug.edu.pl

Artykuł w dziale

dział i pozycja:
dział pozycja link do artykułu
w danym dziale:
Stworzenie i uruchomienie specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie na kierunku Informatyka i ekonometria (II st.) 1 Rok 2015/16 - nowy rok akademicki dla nowoutworzonych specjalności

Liczba odsłon, historia zmian

liczba odsłon artykułu: 0
historia zmian: [pokaż ▶]
     
Ostatnio modyfikowane: 30.10.2015