Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w obszarach Europa 2020 (UG 2020) O Projekcie Utworzenie nowej specjalności Testowanie oprogramowania na kierunku Informatyka (Ist.)

Współpraca z pracodawcami

Instytut Informatyki w ramach programu Europa 2020 prowadzi stałą współpracę z pracodawcami. Na Wydziale istnieje Rada Konsultacyjna  kierunku, w której zasiadają przedstawiciele pracodawców. Rada Konsultacyjna jest ciałem doradczym i opiniotwórczym w zakresie programów studiów.

Współpraca z poszczególnymi firmami z branży IT ma  wymiar praktyczny:

  • studenci realizują swoje projekty w ramach przedmiotu Projekt zespołowy pod okiem przedstawicieli firm
  • studenci odbywają dodatkowe staże (często staż w firmie jest nagrodą w konkursach, które odbywają się na Wydziale)
  • niektóre przedmioty dla studentów prowadzone są przy współudziale pracodawców
  • firmy organizują na Wydziale dodatkowe warsztaty/wykłady dla studentów
Ostatnio modyfikowane: 26.06.2015