Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w obszarach Europa 2020 (UG 2020) O Projekcie Stworzenie i uruchomienie specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie na kierunku Informatyka i ekonometria (II st.)

Rok 2015/16 - nowy rok akademicki dla nowoutworzonych specjalności

Na Wydziale Zarządzania odbyło się spotkanie podsumowujące  pierwszy rok dydaktyczny dla uruchomionej nowej specjalności Aplikacje informatyczne w Biznesie. Na spotkaniu tym dokonano analizy pierwszego roku nowoutworzonej specjalności oraz omówiono przygotowane plany działań na nowy rok akademicki. W ramach rozstrzygniętego zapytania ofertowego wyłoniono firmę szkoleniową która odpowiedzialna będzie za przeprowadzenie cyklu szkoleń z umiejętności miękkich i warsztatów z przedsiębiorczości dla studentów specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie.

Ostatnio modyfikowane: 30.10.2015