Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w obszarach Europa 2020 (UG 2020) O Projekcie

Skrót informacji o projekcie

Projekt stanowi element programu rozwoju uczelni, okreslony w Starategii Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (Uchwała Senatu nr 25S/2010), wpisuje się w Plan Działań POKL.

W ramach Projektu planuje się wsparcie kierunku Informatyka (st. licen.) na Wydziale matematyki Fizyki i Informatyki oraz kierunku Informatyka i ekonometria (uzup. st. mag.) na Wydziale Zarzadzania i uruchomienie programu stypendialnego dla doktorantów i młodych doktorów UG.

Na kierunku Informatyka I st. powstanie nowa specjalność Testowanie oprogramowania a studenci beda mogli korzystać z kursów, szkoleń, warsztatów i stazy oraz utworzonego specjalnie dla nich portalu branżowego, który zawierał bedzie m.in. wyszukiwarkę ofert pracodawców i informacje niezbędne do poszukiwania pracy.

Na kierunku Informatyka i ekonometria stworzona zostanie specjalność Aplikacje Informnatyczne w Biznesie. inicjatywa ta otrzymała poparcie ARP S.A (list intencyjny wymieniajacy 11 firm, które wyraziły wole wspólpracy przy tworzeniu programu). W toku studiów planuje sie obowiązkowe 2 miesięczne praktyki, zajęcia uzupełniajace z IT i konwersatoria  z jezyka angielskiego i chińskiego.

Realizacja wszystkich zamierzonych zadań i osiagnięcie celów w dalszej perspektywie przyczyni sie do podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb rynku pracy, a w efekcie Projekt będzie miał wpływ nie tylko na UG, ale też na pracodawców, którzy pozyskają pracowników o wyzszych kwalifikacjach. 

Ostatnio modyfikowane: 20.12.2013Pozostałe artykuły w tym dziale